Про реєстр

Про реєстр

Державний реєстр артезіанських свердловин - це система обліку даних про свердловини, які видобувають підземні води та забезпечують питною водою водокористувачів.

Дані державного реєстру свердловин включаються до Державного водного кадастру, що дозволяє здійснювати аналіз, систематизацію та зберігання даних про водозабірні об’єкти та водокористувачів.

Мета ведення Державного реєстру артезіанських свердловин на воду є облік свердловин за єдиним порядком; забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій та громадськості необхідними даними про артезіанські свердловини; виявлення недіючих артезіанських свердловин, оцінки можливості їх подальшого використання, а також вжиття заходів щодо ліквідації або ремонту таких свердловин, сприяння раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів.

Державний реєстр артезіанських свердловин ведеться на основі даних, що містяться у паспортах та описах артезіанських свердловин. «Опис артезіанської свердловини» є невід’ємною частиною паспорта. До державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому числі недіючі, незалежно від місця розташування. Паспорти складаються за формою, затвердженою спільним рішенням Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України й Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Ведення Державного реєстру артезіанських свердловин дозволяє отримувати актуальну інформацію, яка міститься в Реєстрі. Облік артезіанських свердловин забезпечує державні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та громадськість об’єктивною поточною інформацією про суб’єктів господарювання, експлуатаційні параметри артезіанської свердловин, її місцезнаходження тощо. Інформація доступна по різним критеріям запиту, а також інтегрована з Державним водним кадастром. Ведення реєстру свердловин дозволяє отримувати більш детальну та достовірну інформацію що, в свою чергу, підвищує рівень державного регулювання у сфері обліку використання видобутих підземних вод та забезпечення їх раціонального використання.

Інформація з реєстру використовується при плануванні водозабезпечення населених пунктів та при складанні планів їх розвитку, а також при плануванні об’єктів будівництва (промислових підприємств), які знаходяться на значній відстані від поверхневих джерел водопостачання (можливість водозабезпечення їх тільки за рахунок підземних джерел водопостачання або як резервне водозабезпечення).

Copyright2020 © ДНВП "Геоінформ України". Всі права захищені.